Joeri Clerix

mr. Joeri Clerix

mr. Joeri Clerix

Joeri Clerix (°1991) behaalde in 2018 zijn diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Hasselt met als afstudeerrichting “Algemene Rechtsbedeling” dewelke naast een brede juridische vorming ook ruimte bood voor specialisatie in het strafrecht en verkeersrecht.

Joeri is sinds 2021 werkzaam bij Advocatenkantoor Sols, alwaar hij zich voornamelijk toelegt op strafrecht, verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht.

In 2019 behaalde hij met succes het getuigschrift “Supralat – Salduzverhoorbijstand” zodat hij U met de nodige kennis en bekwaamheid mag bijstaan tijdens een verhoor op het politiebureau.

e-mail: joeri.clerix@advocatenkantoorsols.be