Tarieven

Consultatie

Tijdens ons eerste verkennend gesprek (of digitale contact), waarvoor wij U € 50,00 (excl. BTW) aanrekenen, gaan wij samen met u op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen zonder daarbij het nodige evenwicht tussen de noodzaak op rechtsbijstand en de kostprijs daarvan uit het oog te verliezen.

Ereloon

Het ereloon van een advocaat is de geldelijke vergoeding voor de door de advocaat aan zijn cliënt verleende diensten.

kosten2-jpgDeze vergoeding wordt per uur aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het ereloon wordt steeds individueel bepaald, tijdens de eerste persoonlijke consultatie, op grond van de aparte kenmerken van het dossier. Een advocaat levert altijd maatwerk aangezien geen enkele zaak identiek is aan een andere.

Het ereloon wordt als volgt berekend:

 1. Of volgens afspraak.
 2. Of procentueel berekend op de waarde van het geschil voor in geld waardeerbare vorderingen.
 3. Of forfaitair.
 4. Of op basis van een uurloontarief (excl. BTW) van € 110,00 tot € 150,00 per uur, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, het belang en/of hoogdringendheid van de zaak.

Bij bepaling van het ereloon wordt altijd rekening gehouden met de complexiteit van het dossier, het resultaat en uw financiële draagkracht.

Bij de opstart van een zaak en gedurende de looptijd worden provisies gevraagd. Na het afsluiten van het dossier zal de cliënt een gedetailleerde eindstaat ontvangen.

Het is mogelijk dat u geniet van een polis rechtsbijstand in uw verzekeringspolis. Deze polis dekt in een aantal gevallen de kosten en erelonen van uw advocaat. We kunnen samen nagaan of u van deze polis kan genieten.

Sedert 1 januari 2014 zijn advocaten verplicht 21% BTW aan te rekenen.

Kosten

De kosten, ten aanzien van zijn cliënt, zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een hem toevertrouwde zaak voor rekening van de cliënt heeft gedaan.

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten:

 1. De kosten van de advocaat
 2. De gerechtskosten
 3. Het ereloon

De kosten van de advocaat bestaan uit kantoorkosten die forfaitair aangerekend worden als volgt:

 1. Briefwisseling:                              € 12,00
 2. E-mail:                                          € 10,00
 3. Dactylografie per pagina:             € 10,00
 4. Fotokopie:                                    €   0,50
 5. Kilometervergoeding:                   €   0,75

Voor de aanmaak en administratieve verwerking en latere bewaring van een nieuw dossier wordt een forfaitair bedrag van € 50,00 aangerekend.

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die verschuldigd zijn aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder (b.v. kosten van dagvaarding), de griffie (b.v. rolrechten), vertalers en openbare instanties (b.v. voor de aflevering van attesten). Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.